Zarządzanie nieruchomością

 • ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, oraz wyodrębnionych lokali, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci

Obsługa techniczna

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • wykonanie bieżącej konserwacji i  napraw nieruchomości wspólnej.

Obsługa prawna

 • sporządzanie regulaminów, zarządzeń, uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opiniowanie umów na pracę budowlane, najmu, dzierżawy, kupna – sprzedaży
 • dochodzenie praw wynikających wynikających z rękojmi gwarancji w sporze z deweloperem

Obsługa księgowa

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości wspólnej, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat na fundusz remontowy. Rachunkowość Wspólnoty prowadzona będzie w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz planu gospodarczego
 • windykacja należności od właścicieli lokali oraz innych podmiotów

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości

 • prace w wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • wywieszanie flagi
 • sezonowe koszenie trawników i odśnieżanie